ข่าวดี!! เปิดให้บริการแล้ว!! สำหรับผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าขายต่างประเทศ!!

💥ข่าวดี!! เปิดให้บริการแล้ว!!
▶️ สำหรับผู้ประกอบการที่ส่งออกสินค้าขายต่างประเทศ!!

👉 สภาอุตสาหกรรมโคราช เปิดให้บริการออกใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ประเภททั่วไป (Certificate of Origin General Form)
แก่สมาชิกและผู้ประกอบการทั่วไป เพื่อรับรองว่าสินค้าที่ระบุในใบรับรองนั้น มีแหล่งกำเนิดจากประเทศผู้ส่งออกจริงและใช้เป็นเอกสารประกอบการนำเข้าของประเทศปลายทางหรือตามเงื่อนไขของผู้นำเข้า

👉 ลงทะเบียนเข้าใช้งาน http://fti.eco

▶️ สอบถามเพิ่มเติม
▶️ สภาอุตสาหกรรมโคราช
044-267117 / 061-9318181

Scroll to Top