โคราชเมืองเป็นกลางทางคาร์บอน ประจำปี 2566

👉ลงทะเบียน ร่วมงาน https://me-qr.com/581TTNUd

🎯 อังคารที่ 15 สิงหาคม 2566 เวลา 8:30-17:00 น.

อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง (RSP) (จังหวัดนครราชสีมา) ในมหาวิทยาลัยเทคโลยีสุรนารี

📌 พบกับ 📝📑

📍 🌐 สัมมนาให้ความรู้ และการเสวนาเป็นกลุ่ม

📍 🌐 การจัดบูธแสดงสินค้าและนิทรรศการข้อมูลความรู้ ของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

📍 🌐 จำหน่ายสินค้าทางด้าน software/hardware

📍 🌐 แลกเปลี่ยนข้อมูลคาร์บอนฟุตพรินท์องค์กร

📍 🌐 นักลงทุนด้านคาร์บอนเครดิต เป็นต้น

📢 สอบถามเพิ่มเติม โทร ☎️ 0864651740, 044267118

Scroll to Top