โคราชเมืองเป็นกลางทางคาร์บอน ประจำปี 2567

🎯 วันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2567 เวลา 9:00-17:00 น.

ชวนทุกท่านมาร่วมงาน “โคราชเมืองเป็นกลางทางคาร์บอน ประจำปี 2567” (Korat Carbon Neutrality Expo 2024)
ในวันที่ 2 -3 สิงหาคม 2567 ณ ศูนย์การค้า Terminal 21 โคราช ชั้น 4 (Terminal Hall)
👉จะได้พบกับ

 • นิทรรศการข้อมูลความรู้ ของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีสัมมนาและเสวนา อัพเดทให้ความรู้ เรื่อง Carbon
 • บูธจำหน่ายสินค้าที่ลดการปลดปล่อยคาร์บอน
 • สินค้าที่ปล่อยคาร์บอน น้อย
  • เกษตรจังหวัดฯ นำผลิตภัณฑ์เกษตรมูลค่าสูง จากเกษตรกร 32 อำเภอ ที่กระบวนการผลิตอิง BCG เช่น ออแกนิคส์ วัสดุเหลือใช้จากเกษตร เป็นต้น
 • สถาบันการเงินสินเชื่อ ด้าน Carbon
 • องค์กร ให้บริการด้านรับรอง Carbon ทวนสอบ Carbon Footprint
 • องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ ที่มีกิจกรรมส่งเสริม ลดการปลดปล่อย คาร์บอน
 • การซื้อ-ขาย พลังงานสะอาด และผลิตภัณฑ์
  • นักลงทุนด้านคาร์บอนเครดิต
 • software/hardware คาร์บอนฟุตพรินท์
 • กิจกรรมอื่นๆ อีก มากมาย
  🤙ขอเชิญองค์กรหน่วยงาน บริษัท และภาคประชาชน ภาคธุรกิจ ภาคเกษตร นักเรียน นักศึกษา และท่านที่สนใจด้านการจัดการ Carbon Footprint และแนวทางการนำพาองค์กรมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน สู่ความยั่งยืน มาร่วมกันสร้างสังคมที่น่าอยู่ สำหรับทุกคน

📢 สอบถามเพิ่มเติม โทร ☎️ 086-4651740, 044-267118

Scroll to Top