ขั้นตอนการสมัครสมาชิก

ขั้นตอนที่ 1
สมัครสมาชิกผ่านระบบออนไลน์หรือดาวน์โหลดใบสมัครสมาชิกและกรอกข้อมูล

ขั้นตอนที่ 2
รอเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบข้อมูลการสมัครสมาชิก / และรอรับใบแจ้งหนี้ค่าสมาชิกผ่านทางอีเมล

ขั้นตอนที่ 3
ชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนดรายละเอียดเป็นไปตามอัตราประเภทที่สมัครในใบแจ้ง

ขั้นตอนที่ 4
รอผลอนุมัติปลายเดือน / และรอรับจดหมายทางไปรษณีย์เพื่อเป็นการยืนยันข้อมูล

แนะนำวิธีการสมัครบัตร FTI e-Member Card แบบละเอียด ครั้งเดียวจบ !

Scroll to Top